Privacyverklaring Le Petit vzw

Als Le Petit vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij houden
ons hierbij aan de GDPR (General Data Protection Regulation).
Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Le Petit vzw
Drieleienstraat 25
9031 Drongen
info@kapelpetit.be
Functionaris voor gegevensbescherming: Ava Van de Moortele


Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

 • voor uw deelname aan de activiteiten van Le Petit vzw en voor gebruikmaking van de diensten van Le Petit vzw (contractuele verplichting – uitvoering van een overeenkomst)
 • het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (na uitdrukkelijke en actieve toestemming van de betrokkene)


De GDPR staat ons toe uw persoonsgegevens voor andere doeleinden te gebruiken dan die waarvoor ze aanvankelijk zijn verzameld, op voorwaarde dat de doeleinden gelijkaardig zijn.

Welke gegevens?

Voor de bovenstaande doelstellingen vragen, verzamelen, verwerken en slaan wij gegevens op die u ons bezorgd heeft, zowel op papier als elektronisch. Dit zijn: persoonlijke identiteitsgegevens: naam,
voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail.
Wij maken ook gebruik van geautomatiseerde gegevensverzameling (cookies), tracking (op de mailadressen van de nieuwsbrief).
We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.
Wij verwerken persoonsgegevens van jongeren onder de 16 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons bezorgt, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Met deze partijen maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is of indien u ons hiervoor schriftelijk toestemming geeft. U heeft het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn
Le Petit vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.

Aangezien uw gegevens altijd deel uitmaken van een groter geheel, inclusief betalingsgegevens, hanteren wij een bewaartermijn van 7 jaar. Deze bewaartermijn van 7 jaar begint bij de jaarlijkse afsluiting van het boekjaar.

Beveiliging van gegevens

Le Petit vzw

 • bewaart de persoonsgegevens op een server achter een firewall en beveiligd met een wachtwoord.
 • neemt de bescherming van uw gegevens ernstig en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om deze te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.
  Zo hebben we bijvoorbeeld volgende maatregelen genomen:
 • Onze vrijwilligers en kernteamleden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 • Alle personen die namens Le Petit vzw van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 •  We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
 • We evalueren regelmatig onze maatregelen.

Uw rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe u contact met ons kan opnemen.
Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in uw opdracht aan een andere partij.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact op te nemen met mevr. Ava Van de Moortele op info@kapelpetit.be.
Daarnaast heeft u het recht een klacht in te dienen bij de nationale gegevensbeschermingsautoriteit.
In België is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (CBPL) – https://www.privacycommission.be/

 

Media

Voorgestelde tekst: Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de site kunnen de afbeeldingen van de site downloaden en de locatiegegevens inzien.

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en site in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor je gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met je login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van je account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere sites

Voorgestelde tekst: Berichten op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, enz.). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere site heeft bezocht.

Deze sites kunnen gegevens over je verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief het vastleggen van de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die site.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Informatie over evenement, locatie en organisator

Als je informatie over evenementen, locaties of organisatoren maakt, indient, importeert, opslaat of publiceert, wordt dergelijke informatie bewaard in de lokale database:

 1. Locatie-informatie: naam, adres, stad, land, staat, berichtcode, telefoon, site, geografische coördinaten (lengte- en breedtegraad)
 2. Gegevens van de organisator: naam, telefoon, site, e-mail
 3. Evenementinformatie: site, kosten, beschrijving, datum, tijd, afbeelding

Evenementen, locaties en organisatoren importeren:

 1. Alle gegevens aanwezig in een CSV- of ICS-bestand en externe URL’s (voor evenementen, locaties, organisatoren en tickets)
 2. Herkomstgegevens importeren (URL van waar evenementen worden geïmporteerd – zoals Eventbrite, MeetUp, andere compatibele URL-bronnen en meer, die vergelijkbare of dezelfde gegevens kunnen bevatten als hierboven vermeld)
 3. Eventbrite Ticket-informatie: naam, beschrijving, kosten, type, hoeveelheid

Houd er rekening mee dat een gebruiker, om nieuwe evenementen te creëren via het formulier voor het indienen van community-evenementen, een site-account op dit domein moet hebben. Deze informatie wordt bewaard in de lokale database. Het is ook mogelijk om anoniem evenementen te creëren, als de site-eigenaar deze optie hebt ingeschakeld.

Bij het kopen van Eventbrite-tickets worden bezoeker, koper en bestelinformatie opgeslagen en beheerd door Eventbrite.

API sleutels

We gebruiken bepaalde API’s om specifieke functies te bieden.

Deze API’s kunnen de volgende diensten van derden bevatten: Google Maps (API-sleutel), Meetup (OAuth-token), PayPal (e-mail, Client-ID, Client Secret), Eventbrite (API-sleutel, auth-URL, Client Secret) en Zoom (e-mail) , Client ID, Client Secret).


Wijziging privacy statement
Le Petit vzw kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.
Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen.
Stuur ons een e-mail als u deze wilt raadplegen.

Deel dit bericht via: