Wijkbudget en Kapel Petit

20 augustus 2021. Le Petit vzw ontvangt het heugelijke nieuws van Stad Gent dat de Drongenaar ons project erg genegen is. Dit wordt beloond met het wijkbudget waarmee we aan de slag kunnen om de kapel publiek toegankelijk te maken en de alle nodige infrastructurele werken uit te voeren.

Sindsdien hebben wij, een enthousiast team van buurtbewoners niet stilgezeten. Welke stappen we reeds ondernamen en verder zullen ondernemen om Kapel Petit te transformeren tot een gezellig trefpunt voor onze buurt kan je hieronder ontdekken in een overzichtelijke tijdslijn.

Want iedereen transparantie geven over de besteding van het
toegekende wijkbudget dragen we hoog in het vaandel.

01/2022

EEN WARME PARTNER VOOR PETIT ATELIER

Petit Atelier verwelkomt The Sweetest Thing. Een sociaal bakatelier, met een hart voor duurzaamheid en ecologie, huisvest zich in Kapel Petit.

12/2021

ONBETAALBAAR VZW ALS PARTNER VOOR DE RENOVATIE

Le Petit vzw vindt in Onbetaalbaar vzw een renovatiepartner die onze waarden deelt en onze plannen met de nodige zorg kan realiseren. Onbetaalbaar vzw vertrekt vanuit de filosofie dat de waarde van objecten niet enkel economisch is, maar ook ecologisch, artistiek en emotioneel. Ze werken enerzijds met gerecupereerde materialen en geven ze een paspoort en een nieuw leven, maar ze bedenken ook oplossingen voor alledaagse praktische vragen, van kleine objecten tot ruimtelijke projecten.
www.onbetaalbaar.com

11/2021

DRONGENAARS ZIJN ONS PROJECT GENEGEN IS.

Kapel Petit is verkozen samen met nog een vijftal andere projecten in Drongen die kunnen genieten van het Wijkbudget.

05/2021

BRANDVEILIGHEID

Om de Kapel Petit publiek toegankelijk te maken en het veilig te houden, zijn we genoodzaakt de brandveiligheid grondig te optimaliseren. De brandweer komt langs en adviseert tal van noodzakelijke aanpassingen, gaande van de installatie van rookmelders tot het aanbrengen van signalisatie en nog veel meer …

06/2021

DRONGEN MARKT

Als initiatiefnemer organiseren we i.s.m. Stad Gent de wekelijkse Markt.
De eerste marktdag is een feit en Kapel Petit opent voor het eerst de deuren voor het publiek. De opkomst en de vele lovende reacties zijn een opsteker voor de initiatiefnemers.

05/2021

NUTSVOORZIENINGEN

De nutsvoorzieningen worden ontkoppeld van de Oude Abdij.
Onze eigen aansluitingen van water, gas en elektriciteit zijn nu een feit.

04/2021

KAPEL PETIT IN DE HANDEN VAN LE PETIT VZW

De vzw sluit een erfpachtcontract af met de eigenaars van het gebouw, de vzw Oude Abdij Drongen.

03/2021

WIJKBUDGET STAD GENT

Kapel Petit neemt deel aan het wijkbudget van Stad Gent.

01/2021

LE PETIT VZW

We starten Le Petit vzw en dopen de Sint-Jozefkapel om tot Kapel Petit naar de naam van Pater Petit die er zijn voorlaatste rustplaats had.

12/2020

HERBESTEMMING SINT-JOZEFKAPEL

Ons concept voor de herbestemming van de Sint-Jozefkapel wordt goedgekeurd door de raad van bestuur van de Oude Abdij.

Deel dit bericht via: